Zilte aardappel

Door de toenemende opwarming van de aarde wordt het probleem van verzilting van landbouwgronden steeds nijpender. De meeste voedselproducten groeien immers het best wanneer hun wortels heerlijk zoet water kunnen opnemen uit de bodem, maar zullen groeiproblemen gaan vertonen wanneer het grondwater verzilt. Ook in ons land verzilten door een toenemend neerslagtekort en een steeds grotere kweldruk de teeltgebieden van aardappelen.

Daarom is het een grote prestatie dat een Nederlandse aardappelkweker er in geslaagd is om een aardappelsoort te ontwikkelen die niet alleen in een zilt milieu kan overleven, maar zich ook goed kan ontwikkelen. Doordat de ‘Zilte Aardappel’ andere mineralen dan de 'reguliere' aardappel uit de bodem zal kunnen opnemen heeft deze soort een bijzonder goede smaak. In 2012 onderzochten ze 26 potentieel zouttolerante rassen, dit jaar is de eerste oogst van de 'Zilte Aardappel' en over niet al te lange tijd zal de ‘Zilte Aardappel’ in de schappen van de supermarkt te vinden zijn.

Zilt Proefbedrijf Tested on Texel in Den Burg heeft met de ‘Zilte Aardappel’ eind 2013 de Climate Adaptation Business Challenge gewonnen, een wedstrijd voor initiatieven van ondernemers die het beste inspelen op de wereldwijde klimaatverandering. Het project won een prijs van €25.000, die gebruikt zal worden om te onderzoeken hoe deze aardappel op grotere schaal kan worden verbouwd.

Het Zilt Proefbedrijf van dr. Arjen de Vos en Marc van Rijsselberghe werkt samen met aardappelkwekers Biemond uit Eenrum en Fobek uit Sint Annaparochie. Samen streeft men er naar om over een aantal jaren een perfecte zouttolerante aardappel af te leveren. Het liefst ontwikkelen de onderzoekers verschillende rassen, die geschikt zullen zijn voor verschillende gehaltes aan zout in de grond. Hiermee wordt uiteraard geen halt toegeroepen aan de verdergaande verzilting van landbouwgrond door klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel, maar betekent wel degelijk nieuwe mogelijkheden in een veranderende wereld.

"Verzilting is wereldwijd een grote bedreiging voor onze voedselproductie. Als het ons lukt om zilte aardappelen te ontwikkelen die op verzilte grond gemakkelijk uit de voeten kunnen, dan buigen we deze bedreiging om in een enorme kans. Miljoenen mensen over de hele wereld eten immers dagelijks aardappelen", zo verklaart Marc van Rijsselberghe.

Meer informatie is hier te vinden.