Gevlekte paardenbloem

De (gewone) paardenbloem (Taraxacum officinale) is een echte kosmopoliet en we vinden het niet altijd even leuke als ons zorgvuldig geschoren gazon plotseling bedekt blijkt met een tapijt aan gele bloemen. Ook landbouwers zien de paardenbloem voorlopig liever gaan als komen, want deze soort is voor hen gewoon een onkruid. Een ongewenst kruid.
Toch heeft 'onze' paardenbloem wat interessante broertjes en zusjes. Allereerst is daar de Kazachstaanse paardenbloem (Taraxacum kok-saghyz), die hier nog niet is aangetroffen, maar in de toekomst mogelijk een waardevol gewas voor akkerbouwers kan zijn. Deze soort produceert namelijk rubber in zijn wortels. Nog niet veel, maar wetenschappers zijn druk doende op dat percentage tot economisch interessante waarden op te voeren.

Ook de gevlekte paardenbloem (Taraxacum euryphyllum) is een interessante en zeer zeldzame soort. De gevlekte paardenbloem is te herkennen aan de zwarte vlekjes op de bladeren. De plant komt met name voor in Scandinavische landen, zoals Denemarken en Noorwegen.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Taraxacum, is afkomstig uit het Grieks, waar tarasso (ταρασσω) zoiets als 'verstoren' betekent. De paardenbloem houdt van verstoorde habatats. Het tweede deel, euryphyllum, is een combinatiewoord uit het Grieks: eurys (εὐρύς) is 'breed' en phyllon (φύλλον) is 'blad'. De gevlekte paardenbloem heeft dus een breed blad (ten opzichte van zijn familieleden).

Een jaar of vijftig geleden werden de laatste twee gevlekte paardenbloemen op Texel aangetroffen. Daarna verdween de soort uit de vaderlandse flora. Maar in mei 2019 vonden leden van Herbarium Frisicum op West-Schiermonnikoog honderden exemplaren van de gevlekte paardenbloem.

Karst Meijer van Herbarium Frisicum gaat met collega's regelmatig het land in om soorten in kaart te brengen. Op Schiermonnikoog was hij met andere leden van Herbarium Frisicum eigenlijk op zoek naar moeraspaardenbloemen. De vondst van de gevlekte paardenbloem was dus een verrassing.

Meijer denkt dat de bloem altijd al op het eiland heeft gestaan, maar simpelweg nooit is ontdekt. "De meeste mensen denken een paardenbloem is een paardenbloem, maar wij waren echt actief aan het zoeken, daarom viel het ons op," verklaart hij.

Stekend loogkruid

Loogkruid (Salsola) is een geslacht van bloeiende planten uit de amarantenfamilie (Amaranthaceae). Het geslacht bevat kruidachtige planten, halfstruiken, struiken en kleine bomen. Alsof ze maar niet konden besluiten wat ze wilden worden.
[Stekend loogkruid]
Loogkruid is een laagblijvende wijdvertakte stekelige plant met een grauwgroene kleur. De bladeren vormen in de top een stekelpunt. De gele bloemen zitten beschermd in de bladoksel.

Het geslacht is inheems aan de kusten van Noord-Afrika, Azië en Europa. De soorten houden van een wat zilte omgeving en sommigen groeien zelfs in zoutmoerassen. De meeste soorten hebben hun wortels in droge en wat zouthoudende grond. Er bestaan een tweetal soorten die zich daarom ook in het Waddengebied thuisvoelen: stekend loogkruid (Salsola kali) en het wat zeldzamere zacht loogkruid (Salsola tragus). Sommige kenners menen dat de verschillen zo gering zijn dat zacht loogkruid een ondersoort van stekend loogkruid moet zijn (Salsola kali kali versus Salsola kali ruthenica).

Stekend loogkruid is de 'strandvorm' en groeit in de zeereep op zand, waaronder vloedmerk of stro begraven ligt. Daaruit haalt hij mede zijn voeding. Buiten de zeereep vind je zacht loogkruid op open zandvlakten en open bermen.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Salsola, is afgeleid van het Latijnse woord salsus, wat 'zout' of 'ziltig' betekent. Het tweede deel, kali, heeft een Arabische herkomst: alkali (اَلْقِلْي‎ al-qily), wat 'as (van de zoutwortel)' betekent. Het andere tweede deel, tragus, komt uit het Grieks, waar tragos (τρᾰ́γος) een mannelijke geit betekende. Nog verder in de historie ontdekken we het Dorisch en daar was trṓgō (τρώγω) 'knabbelen'.

Een aparte gewoonte van de longkruiden is dat ze in de herfst losraken van de ondergrond en dan, voortgedreven door de wind, soms honderden meters voortrollen. Ook gebeurt het dat verschillende struikjes aan elkaar 'klitten' en zo een grote bol vormen. Deze eigenaardigheid dient slechts tot de zaadverspreiding en doet denken aan het Amerikaanse tumbleweed.
[Monniksbaard - Barba di Frate]
Een culinair broertje van deze soorten is monniksbaard (Salsola soda). Hij staat ook bekend als Italiaanse zeekraal, agretti of barba di frate. Als salade valt de iets zoute smaak op. Ook gekookt als groente is monniksbaard heerlijk. Het is een klassiek winterproduct dat vooral in de Noord-Italiaanse regio Veneto geteeld wordt. In Nederland wordt monniksbaard vooralsnog in de duurdere restaurants verwerkt in gerechten.

Stekend loogkruid kan ook op dezelfde manier toegepast worden, maar is iets bitterder van smaak.

Zilverschildzaad

Zilverschildzaad (Lobularia maritima) is een eenjarige plant, tenzij de winter zo zacht is gebleken dat hij er nog een jaartje aan vastknoopt. Deze bodembedekker kan een hoogte bereiken van zo'n 20 centimeter. Zilverschildzaad behoort tot de Brassicaceae en behoort daarmee tot de kool- en mosterdfamilie. De plant is inheems in het Middellandse Zeegebied, de Canarische Eilanden en de Azoren en de Baai van Biscaje. Hij kan daardoor met recht een kustbewoner worden genoemd.
Afhankelijk van de variëteit bloeit zilverschildzaad met vele witte, roze, paarse of mauve bloemen. De kroonbladen zijn wit of iets paars. Die bloemen zijn maar vijf milimeter in doorsnede en ruiken heerlijk naar honing. De blaadjes zijn bedekt met zilverkleurige haartjes.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Lobularia, is afkomstig uit het klassiek-Grieks, waar lobos (λοβος) zowel 'peul' als '(oor)lel' of 'lever' betekende. Als je er even over nadenkt hebben ze allemaal ongeveer dezelfde vorm. Lobularia is een verkleinwoord en we kunnen het dus vertalen als 'peultje'. Het tweede deel, maritima, is Latijns en betekent '(van de) zee''.

Zilverschildzaad komen we af en toe tegen op Terschelling, maar ik vrees dat het Waddengebied niet tot een nieuw domein van deze maritieme plant gerekend mag worden. Zilverschildzaad staat namelijk bekend als een zeer populaire plant, die geschikt is voor de zijkant van borders, rotstuinen en bloembakken. Hij vult die vervelende lege plekken zo leuk en snel op. In tuincentra en catalogi worden daarom vele variteiten aangeboden met uitermate creatieve namen als 'carpet of snow' of 'easter bonnet violet'. Dat deze soort overal kan worden aangeplant betekent ook dat hij graag wil ontsnappen om de vrijheid te proeven.

Maar zoals zoveel van zijn directe familieleden is ook zilverschildzaad gewoon eetbaar, al staan ze daar niet direct bekend om. Ze hebben een ietsjes zoetige en tegelijkertijd pittige naar mosterd neigende smaak. Hij zit vol met vitamine C en in Spanje stond hij ooit op het menu om scheurbuik tegen te gaan. Ook dacht men daar dat een aftreksel zou werken tegen de geslachtsziekte gonorroe. In Italië meende men dat zilverschildzaad zou helpen tegen maag- en darmpijnen plus verkoudheden[1].

In Engelstalige landen wordt hij ook madwort ('kwaadheidswortel') genoemd omdat de zo zoete geur alle kwaadheid uit je lijf en geest zou verwijderen. Ooit werd hij ook als amulet gedragen om je te beschermen tegen heksen.

[1] Savo et al: Folk phytotherapy of the Amalfi Coast (Campania, Southern Italy) in Journal of Ethnopharmacology - 2011

Knopherik

De knopherik (Raphanus raphanistrum) staat ook bekend als de wilde radijs. Dat klopt want hij is een wild broertje van de radijs (Raphanus sativus) en hij er soms van beschuldigd de voorvader van de 'getemde' radijs te zijn.

De planten hebben rechtopstaande, een beetje kantige, stengels die zich vertakken, waardoor de plant een bossig uiterlijk heeft. De knopherik heeft een wat blauwgroenig uiterlijk en heeft een behaarde stengel. Deze één- of tweejarige planten bloeien van midden in de zomer tot begin september. De bloemen staan in open trossen en zijn behoorlijk variabel van kleur. Zo zijn er wit tot donkergele varianten, maar ook licht violette, blauwachtige en zelfs paarse varianten.

Na de bloei ontstaat er een zaadcapsule, een wat ingesnoerde hauw of peul, waardoor deze een wortelvormig uiterlijk krijgt. Ze zijn nogal lang met een lange en uitgerekte snavel. Meestal bedraagt het aantal zaden in die hauw drie tot acht. Als de zaden rijp zijn breekt de hauw door tussen de zaden, waardoor er harde delen met daarin een zaadje overblijven.

De knopherik is een kosmopoliet ofwel een cultuurvolger. Dit akkergewas stamt vermoedelijk uit Azië, maar is tegenwoordig inheems in West-Azië, Europa en Noord-Afrika. Zijn verspreiding dankte hij voornamelijk aan het feit dat hij zich kan verschuilen tussen het graan en dat de zaden dus met graankorrels zijn meegevoerd. Datzelfde proces zorgde ervoor dat de knopherik in de rest van de wereld als een vervelend invasief onkruid wordt gezien.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Raphanus, is allereerst uit het Latijn afkomstig, waar raphanus simpelweg 'radijs' betekent. Het woord is verder afgeleid van het Latijnse radix, wat 'wortel' betekent. Het beschrijft de penwortel waarmee deze familie zich gewoonlijk in de bodem boort. Het tweede deel, raphanistrum, heeft dezelfde herkomst als de familienaam. Je zou de wetenschappelijke naam dus kunnen vertalen tot 'de radijs der radijzen' of 'de echte radijs'.

Men claimt dat de hele plant eetbaar is, al zijn de stengels taai en de zaadjes giftig. Met andere woorden: alleen de jonge bladeren van de knopherik zijn geschikt om te consumeren, omdat de oudere bitter worden. Daarvan zijn inderdaad verhalen bekend dat ze als spinazie in gerechten en soepen worden verwerkt. De nog jonge wortels kunnen zacht genoeg zijn om te koken, maar ook hier geldt: hoe ouder, hoe taaier.

In het Waddengebied zie je de knopherik steeds vaker opdoemen. Op de zilte grens van land en zee voelt hij zich kennelijk thuis.

Rijsbes

De rijsbes (Vaccinium uliginosum) is een botanisch broertje van de blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) en de rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea). Het is een sterk vertakt heestertje die in de meeste gevallen iets hoger wordt dan zijn broertjes. De bladeren hebben een blauwachtige kleur en hebben een bijna perkamentachtige structuur. De rijsbes bloeit met tere, knikkende bloemen die wit of zalmrose van kleur zijn. Uiteindelijk ontstaan er fraaie blauwachtig berijpte bessen.
[Foto: Gerrit Grijpstra - Vlieland]
Je kunt de rijsbes aantreffen in de koude tot gematigde zones van het noordelijk halfrond. In ons land bereikt de struik zijn zuidgrens. Vanouds kwam de rijsbes voor in de Achterhoek en Twente, maar daar is zij intussen zeer zeldzaam geworden. Misschien moeten we ook deze keer de opwarming van de aarde maar als schuldige aanwijzen.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Vaccinium, levert taalkundigen de grootste moeite op. Ze geloven vrijwel unaniem dat het afstamt van het Latijnse woord vacca dat 'koe' betekent. Om hun gelijk te halen verwijzen ze dan graag naar Zweden, waar de rode bosbes kobär ofwel 'koebes' wordt genoemd. Ze hebben het allemaal fout: Het woord is terug te voeren op het Griekse woord bakkhos dat 'bes' betekent. De uitspraak van de 'b' kan soms een 'v' zijn. En andersom. De uitspraak van het Spaanse woord voor 'bier', cerveza wordt immers ook uitgesproken als 'cerbeza'. Het tweede deel, uliginosum, is van Latijnse herkomst, waar uligo vochtig betekent. De rijsbes houdt namelijk van een vochtige ondergrond.

In de loop van de 20ste eeuw heeft de rijsbes zich uit eigen vrije wil gevestigd nabij Den Helder en heeft vervolgens de oversteek gemaakt naar de Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland. Je snapt dat de zaden van de rijsbes die reis in de darmen van vogels heeft gemaakt. Het vreemde is echter dat er sinds 2010 geen waarnemingen van de rijsbes in heel Noord-Holland (en dus ook op Texel) zijn geweest. Wel zijn nog steeds standplaatsen bekend op de Duitse en Deense Waddeneilanden.

Op de Waddeneilanden komen plaatselijk micro-klimaten voor die een perfecte locatie voor de rijsbes kunnen opleveren. Dat maakt het ook zo hachelijk. Die micro-klimaten kunnen ook zo weer veranderen en dan is het weer gedaan met de rijsbes.

Net als de sleebes (Prunus spinosa) worden de rijsbessen elders soms op alcohol getrokken. Niet doen. Daarvoor is de rijsbes veel te zeldzaam. Als je ooit een struikje tegenkomt, ga er even rustig bij zitten en bedenk dan hoe wispelturig de natuur kan zijn.

Wilde cichorei

Wilde cichorei (Cichorium intybus) is een middelhoge, bezemachtig vertakte overblijvende plant. De bladeren doen denken aan die van de paardenbloem, maar de prachtige licht hemelsblauwe bloemen geven de plant toch wat extra cachet. De oorsprong van de wilde cichorei moet gezocht worden aan de kusten van de Middellandse Zee, waar ook andere familieleden voorkomen.

Het is een echte kosmopoliet van warme tot gematigde streken en in ons land is zij een vast bestanddeel van de flora langs de grote rivieren. Op andere plaatsen verwildert de wilde cichorei ook, maar kan dan mogelijk ook verward worden met verwilderde andijvie (Cichorium endivia). Het is allemaal een beetje lastig, want de wilde cichorei bestaat officieel uit twee nauwelijks van elkaar te onderscheiden ondersoorten: de 'koffiecichorei' (Cichorium intybus sativum) en de witlof (Cichorium intybus foliosum).
Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Cichorium, heeft al veel taalkundigen tot wanhoop gedreven. Het woord is uiteindelijk afgeleid van het Hebreeuwse qsr, wat 'oogsten' betekent. Het tweede deel, intybus, is van Arabische oorsprong, waar tybi 'januari' betekent, de oogstmaand. Het is dus een wintergroente.

In de oudheid werd de plant medicinaal toegepast tegen oogkwalen, vergiftigingen en als maagversterker. Omstreeks de 17de eeuw kwam zij als tegenhanger van thee of koffie in zwang. Het trekken van 'koffie' uit de geroosterde wortel begon in Italië. Dat gebeurde tegelijkertijd met de introductie van de koffieboon die ook al in Italiaanse koffiehuizen zijn eerste opwachting maakte. De koffieboon won uiteindelijk de strijd om ons 'bakkie troost'. De wilde cichorei raakte langzamerhand in de vergetelheid. Alleen in tijden van oorlog kreeg wilde cichorei nog wel een tijdelijke kans, maar het was en bleef een surrogaat voor de koffieboon.

Als groente werd cichorei, in de vorm van witlof, pas halverwege de 19de eeuw ontdekt en het waren de Belgen in de buurt van Brussel die daarvoor onze lof krijgen toegezwaaid. De benaming Brussels lof is dus wel terecht.

Goed, we zijn nu in het heden beland en je wilt wel eens weten of het handig is om wilde cichorei in je kruidentuintje of keukenkastje op te nemen en het antwoord is: jawel. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat het inderdaad een maagbeschermende werking heeft[1]. Bovendien lijkt het een beschermende werking te hebben bij slagaderverkalking (artherosclerose)[2].

Op de Waddeneilanden wordt de wilde cichorei sporadisch aangetroffen. Misschien overblijfselen van het gebruik als koffie-alternatief?

[1] Krylova et al: Effects of Cichorium Intybus L. Root Extract on Secretory Activity of the Stomach in Health and Ulcer Disease in Bulletin of Experimental Biology and Medicine – 2015
[2] Lin et al: Chicory, a typical vegetable in Mediterranean diet, exerts a therapeutic role in established atherosclerosis in apolipoprotein E-deficient mice in Molecular Nutrition and Food Research – 2015

Appelboom

Het is niet helemaal zeker waar de appelboom (Malus domestica) is ontstaan. In het algemeen zoekt men de regio waar de meeste soorten te vinden zijn en dan kijkt men voor wat betreft appels met een scheef oog naar Centraal Azië, waar meer dan 25 wilde appelsoorten (van de circa 50 soorten) groeien. Men denkt dat de appel via de oeroude Zijderoute uiteindelijk Zuidoost-Europa moet hebben bereikt. De Romeinen hebben diverse rassen in noordelijke richting verspreid.
[Appelboom op Meeuwenduinslid, Vlieland][Foto Erik Pomp]
De appelboom kan een hoogte bereiken van meer dan tien meter. De zure wilde appels hebben een doorsnede die kan varieren van één tot vier centimeter. Eeuwenlang selecteren en kruisen heeft uiteindelijk een appel opgeleverd die redelijk zoet is en van een behoorlijk formaat.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Malus, is de oude Latijnse naam voor een appelboom. In het oud-Grieks vinden we malon (μᾶλον) en die lijken het weer geleend te hebben van de Hittiten, waar een appel maḫlaš werd genoemd. Het tweede deel, domestica, lijkt wat eenvoudiger te verklaren en is afkomstig uit het Latijn: domus is 'huis' en wordt gebruikt in de betekenis van 'gedomesticeerd' (ofwel 'getemd').

Op de Waddeneilanden is de appelboom niet een huis, tuin en keukenboom. Het domein van deze soort is de bosrand en duinranden naast de fiets- en wandelpaden. Gasten, die op de eilanden komen uitwaaien, gaan fietsen en wandelen om hun hoofd leeg te krijgen. Een meegenomen appel wordt onderweg opgegeten en wat doe je dan met het klokhuis? Die wordt achteloos weggegooid en de vruchtbare natuur weet daar uiteindelijk wel raad mee. Een jong appelboompje steekt het volgend voorjaar voorzichtig zijn eerste groene kopje boven het zand uit en de groeit in de daarop volgende jaren uit tot een soms behoorlijke boom.

Lekker, zo hoor ik u denken, dan kan ik op de Waddeneilanden gratis appels plukken. Het antwoord is dat de appels altijd teruggekeerd blijken te zijn naar hun wilde toestand. Ze zijn kleiner, zuur en bitter. Als die bomen al vrucht gaan dragen dan.

Weliswaar zijn appelbomen eigenlijk al eeuwenlang inheems in ons land, maar toch hoort hij niet echt thuis in de semi-wilde natuur van de Waddeneilanden. Er staan overal afvalbakken. Dáár hoort een klokhuis (en ander afval) in gestopt te worden. Nergens anders.

Moerasandijvie

Moerasandijvie (Senecio congestus) is een bleekgroene, ietwat wollig-behaarde één of tweejarige plant die kan opgroeien tot een hoogte van een meter. Hij is in het bezit van lancetvormige, ietwat gekartelde bladeren. Hij bloeit, zoals al zijn familieleden met gele stervormige bloemen Zoals zijn naam al aangeeft houdt hij van natte voeten en kan waargenomen worden in ondiepe drassige gebieden en aan de oever van stroompjes. Deze bloemen zitten zo vol met nectar dat ze een sterke honinggeur verspreiden. Een 17de-eeuwse benaming van deze plant was ooit 'honingriekende Conyza'.
[Foto: Tigerente]

Het areaal van moerasandijvie bestrijkt zo'n beetje het gehele noordelijk halfrond, van noordelijk Europa, tot nog noordelijker Siberië en Noord-Amerika. In Alaska komt hij in een iets gewijzigde vorm ook voor. In Nederland is moerasandijvie een zeldzame verschijning. Zo zeldzaam zelfs dat men ooit dacht dat hij hier uitgestorven was. De inpoldering van de Zuiderzee naar het IJsselmeer zorgde echter voor het landschap waar moerasandijvie perfect kon gedijen. Kennelijk heeft moerasandijvie dat zetje in de rug nodig gehad, want – hoewel hij nog steeds niet veel voorkomt – in het Waddengebied kan hij tegenwoordig worden aangetroffen op Texel en in het Lauwersmeergebied.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Senecio, is afgeleid van het Latijnse woord senex, dat 'oud' betekent en wordt hier gebruikt met de betekenis van 'grijsaard' als gevolg van het al snel zichtbaar wordende grijze vruchtpluis. Het tweede deel, congestus, doet denken aan het Engelse woord congestion, wat 'opstopping', 'file' of 'opeenhoping' betekent. Het is terug te voeren op het Latijn, waar het een combinatiewoord is van con 'met' of 'samen' plus gero 'dragen'. Samengevoegd is dat zoiets als 'erg dicht opeengepakt'. Het verklaart de neiging van deze plant om plotseling met duizenden exemplaren aanwezig te zijn op een plek.

Nu is het zo dat alle familieleden van de moerasandijvie, waaronder rivierkruiskruid, duinkruiskruid, jacobskruiskruid, klein kruiskruid en zilverkruiskruid, soms dodelijk giftig zijn. Het is daarom niet verwonderlijk om te denken dat ook moerasandijvie niet al te gezond kan zijn.

Het tegendeel is echter het geval. Moerasandijvie wordt her en der als een groente gezien en is veilig voor menselijke consumptie. De jonge bladeren kunnen als salade gegeten worden, gekookt als groente of zelfs als een soort zuurkool worden ingemaakt.

Denk nu niet dat je hem binnenkort bij Albert Heijn kunt aantreffen op de groente-afdeling. Het eten van moerasandijvie gebeurde vaak niet uit luxe, maar uit armoede. In het polderlandschap ten noorden van Amsterdam, gebruikte men onder andere de naam 'armoedsbloem' voor moerasandijvie. Dan snap je het vast wel.

Veldhondstong

De veldhondstong (Cynoglossum officinale) is een middelhoge, dicht behaarde, onaangenaam riekende, grijsgroene voorzomerbloeier, die voorkomt in heel Europa met uitzondering van de meest noordelijke en zuidelijke delen. Zo, nu weet u dat ook weer en kunnen we door met de meer interessante zaken van de veldhondstong.
[Foto: Wilde planten op Texel]
Het eerste deel van zijn wetenschappelijke naam, Cynoglussum, is een combinatiewoord uit het Grieks: kynos betekent 'hond' en glossa betekent 'tong’ (of 'taal'). Samen is dat natuurlijk 'hondstong'. Het tweede deel, officinale komt uit het Latijn en betekent ‘werkplaats’ of ‘kantoor’. In het Engels is het verband nog veel duidelijker te zien want een 'kantoor' is daar een office. Het is een naam voor een plant die verkocht werd in winkels en drogisterijen. Daardoor was het eigenlijk per definitie een bruikbare plant.

De geur (lees: stank) van de plant lijkt sterk op die van hondenurine en het bijgeloof vertelde dat, wanneer je een blad in je schoen deed, je onderweg niet door bijtgrage honden werd aangevallen. Een verhaal uit de zestiende eeuw maakte het nog bonter: maak een hondstongblad zo aan de nek van een hond vast dat hij het met zijn bek net niet kon bereiken en die hond zou net zo lang rondjes draaien totdat hij van uitputting dood neerviel. De schrijver beweerde dat het waar was, maar ikzelf heb zo mijn twijfels.

De veldhondtong zit boordevol giftige pyrrolizidine alkaloïden, waaronder cynoglossine, consolidine, echinatine en heliosupine. Langdurige inname van deze stofjes leidt onherroepelijk tot een onomkeerbare leverbeschadiging en uiteindelijk leveruitval. Het gif stapelt zich namelijk op in de lever en doet daar ongemerkt zijn verwoestende werk. Bovendien hebben de gifstoffen een verlammend effect op zenuwuiteinden en zijn ze ook nog eens kankerverwekkend.

'Gelukkig' zijn er ook nog lieden die geloven dat je deze plant als natuurgeneesmiddel kunt inzetten. Veldhondstong zou kunnen helpen tegen aambeien, zweren, longziektes (chronische bronchitis) en aanhoudend hoesten. Een zalfje, gemaakt van veldhondstong, zou zelfs een zekere kuur zijn tegen kaalheid.

Doordat de veldhondstong zo’n afschrikkende geur heeft lijkt het in eerste instantie vrijwel onmogelijk om vergiftigd te worden door die plant. Toch denken mensen dat een extract kan helpen 'omdat hun homeopaat of natuurgenezer het zegt'. De regering is deze mensen echter een stap voor en heeft het gebruik verboden via het Warenbesluit Kruidenpreparaten.

Het is echter wel een decoratieve plant die op alle Waddeneilanden (en bij Makkum) voorkomt. Laat hem daar maar staan. Mooi zijn is niet verboden.

Deens lepelblad

Eerder hebben we hier echt lepelblad (Cochlearia officinalis) al besproken, maar diens broertje het Deens lepelblad (Cochlearia danica) is ook aan een opmars in ons land bezig. Het is, normaal gesproken, een zoutminnende kustplant, die van nature voorkomt langs de kunst van West-Europa en het Oostzee-gebied. De plant groeit dus ook uitbundig aan de Waddenkust.
Deens lepelblad wordt van 5 tot 25 centimeter hoog en heeft donkergroene tot sterk rood aangelopen, meerkantige stengels. De onderste, lang gesteelde, vlezige bladeren van het rozet zijn breedeirond en hebben en hartvormige voet. De zittende stengelbladeren zijn drie- tot vijflobbig. Deens lepelblad bloeit van april tot juni met witte bloemen. De kroonbladeren zijn ongeveer 3 millimeter lang. De kelkbladen hebben een kleur die als mauve omschreven wordt. De bloemen zijn ingericht voor spontane zelf bestuiving, doch ook kunnen insecten kruis- en zelfbestuiving bewerken.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Cochlearia, is afkomstig uit het Latijn waar coclearis 'lepel' betekende. De geschiedenis van dat woord kan nog verder wordt uitgediept want coclearis zelf is weer terug te voeren op coclea dat 'slakkenhuis' betekend heeft. Ooit in een duister verleden gebruikte men lege slakkenhuizen als lepel. Het tweede deel, danica, betekent 'deens'.

Het Deens lepelblad volgt echter de cultuur op een wat aparte manier. Als in de winterperiode vorst voorspeld wordt dan rijden de strooiwagens in groten getale de snelwegen op om preventief zout te strooien. Dat zout wordt vervolgens door voorbij razend verkeer in de bermen geworpen. Daardoor ontstaat zeer plaatselijk een zout milieu, waar het Deens lepelblad uitstekend in gedijt. Zijn verspreidingskaart in Nederland lijkt daarom precies op een snelwegenkaart van het land.

De plant werd als geneeskrachtig gezien, want hij is rijk aan vitamine C. Het was ooit een probaat middel tegen scheurbuik. De plant, die ook te vinden is in subarctische gebieden, zoals Spitsbergen, was daarom van groot belang voor de walvisvaarders. Geen wonder dat men hem in het Engels Danish scurvygrass ('Deens scheurbuikgras') noemt.

Wateraardbei

Nee, de wateraardbei (Potentilla palustris) is geen familie van de aardbei, maar is liefdevol opgenomen in de grote rozenfamilie. Het is een overblijvende plant, die tussen de 30 en 60 centimeter hoog zal worden. Onder de juiste omstandigheden kan hij grote vegetaties gaan vormen. Om voldoende vocht en voeding aan te kunnen boren heeft de wateraardbei een omvangrijk stelsel van horizontale, roodbruine wortelstokken, waarmee zij in het water 'zweeft'. Ook kan deze vochtminnende plant over mos of over de grond kruipen. Het zal dus niemand verbazen dat de wateraardbei groeit in ondiep, voedselarm water en is gevoelig voor verandering van zijn eigen persoonlijke milieu.
[Foto: Wilde planten op Texel]
De prachtige bloem van de wateraardbei is donkerbruinig en neigend naar purper. Kenners noemen het de kleur van gestold bloed. De bloembodem zwelt na de bloei op, zodat een vrucht ontstaat die op een aardbei lijkt. Daarmee houdt de vergelijking op omdat hij niet sappig is en ook nergens naar smaakt.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Potentilla, is afkomstig uit het Latijn, waar potens 'krachtig' of 'machtig' betekende. Hetzelfde woord is nog in het Nederlands te herkennen als 'potent'. Het tweede deel, palustris, is ook al van Romeinse oorsprong en daar betekende palus 'moeras'.

De wateraardbei houdt, zoals hierboven al is gemeld, van vochtige en voedselarme omstandigheden en waar kan hij die beter vinden dan op de Waddeneilanden met zoveel verschillende microklimaatjes. In heel Nederland is deze plant een zeldzaamheid en staat zelfs vermeld op de zogenaamde Rode Lijst, een deerniswekkende lijst van planten die dreigen uit te sterven. Op alle Waddeneilanden wordt de wateraardbei echter met enige regelmaat aangetroffen in oude duinvalleien omdat daar vrijwel alle voedingsstoffen in de loop der jaren zijn uitgespoeld.

In een ver verleden werden de wortelstoffen van de wateraardbei gebruikt om leer een roodgeel kleurtje te geven. Tevens werd er een rode kleurstof uit de bloemen gewonnen. De verhalen gaan dat zelfs de bloemen werden ingezet voor het maken van een smaakvolle thee.

Mocht je het echter in je hoofd halen om deze zeldzame verschijning voor eigen gewin of gebruik te willen plukken, hou er dan rekening mee dat je met pek en veren bedekt van ieder Waddeneiland wordt gezet. En die behandeling zou volkomen terecht zijn want zo'n prachtige plant is voor iedereen en niet voor een eenling.

Wede

Wede (Isatis tinctoria) is volgens biologen een blauwberijpte plant binnen de familie der kruisbloemigen (Brassicaceae) en dat maakt hem een direct familielid van de koolsoorten (en mosterd) die je zo vaak in de wintermaanden op je bord aantreft. Deze tweejarige plant kan één meter hoog worden. De bladeren zijn glad en omvatten de stengel met een pijlvormige voet. De wortel wortelt diep. De bloemen bloeien in mei en juni en zijn klein en geel. De zaden zitten in langwerpige hauwtjes, die gaan hangen als ze rijp worden.
Van oorsprong is de wede een Aziatische steppenplant, die als verfstofplant al door de Romeinen in West-Europa is ingevoerd. Ze is een prachtig voorbeeld van een cultuurplant die treurig aan zijn eind is gekomen. Uit de wede kan een blauwe kleurstof met de naam pastel (van het Occitaanse woord pastel, pasta) worden gewonnen, die tegenwoordig als indigo bekend staat. Lang was de wede de enige bron voor deze blauwe kleurstof, maar in de 16de eeuw kon indigo uit de blauwgroene bladeren van de échte Indigo (Indigofera tincotoria) uit India gewonnen worden. Daarin zat namelijk veel meer van die blauwe kleurstof dan in de wede. Zelfs het woord indigo betekent in het Grieks Indië: indikón (ινδικόν).

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Isatis, is afgeleid van het Griekse woord isazo, dat zoiets betekende als 'gelijk maken', omdat het als zalfje huidverzachtend kon werken. Het tweede deel, tinctoria, betekent uiteraard 'geverfd' in het Latijn. De naam 'wede' wordt in verband gebracht met het Latijnse woord vitrium, dat 'glas' betekent.
Nederland was het eerste land in Europa waar al vanaf het midden van de zestiende eeuw het gebruik van indigo als blauwe verfstof op grote schaal werd ingevoerd en dat bleek de doodsteek voor het commercieel telen van de wede. Rond 1880 was echter ook de echte indigo ten dode opgeschreven door de opkomst van synthetische anilineverbindingen.

Tegenwoordig wordt de wede maar sporadisch in ons land aangetroffen. Nu zou je kunnen denken dat deze planten afstammen van de oorspronkelijk ingevoerde planten, maar dat is niet het geval. Die zijn kennelijk allemaal uitgestorven. De plant wordt nu in hoofdzaak langs de grote rivieren aangetroffen, vooral langs de Waal. Hier is zij aangevoerd vanuit het Bovenrijndal in zuidelijk Duitsland, waar zij al vele eeuwen in het wild voorkomt.

Toch zie ik zo langzamerhand steeds meer meldingen van de wede in noordelijk Nederland. Zijn meest noordelijke verschijning is op Vlieland, waar hij in 2016 op het Vuurboetsduin werd aangetroffen.

Bezemkruiskruid

Het bezemkruiskruid (Senecio inaequidens) staat in zijn thuislanden bekend als South African ragwort en dat betekent dat hij Afrikaanse wortels moet hebben. Dat klopt, want It deze soort is inheems in de zogenaamde Afrotropische ecozone, een moeilijk woord voor delen van zuidelijk Afrika waar het qua temperatuur goed toeven is, zoals Lesotho,Zuid-Afrika en Swaziland. Hij bewoont voornamelijk plekjes tussen de 1400 en 2850 meter hoogte, waar het 's nachts toch ook kan vriezen.
Bezemkruiskruid is een overblijvende, struikachtige plant van ongeveer 60 centimeter hoog. De plant bestaat uit een veelvertakte steel, ietwat houtig aan de basis met vaak slanke bladeren die van één tot zeven centimeter lang zijn. De bloemen hebben een doorsnede van 2,5 centimeter en zijn citroengeel van kleur.

Het eerste deel van zijn wetenschappelijke naam, Senecio, is afkomstig van het Latijnse woord Senex dat ‘oude man’ of ‘grijsaard’ betekende. In Duitsland heet het geslacht Greiskraut ofwel ‘Grijskruid’. Net als de paardenbloem gebruiken kruiskruiden talloze pluisjes om de zaadjes te verspreiden. Die grijzige pluisjes geven de plant het uiterlijk van een grijsharige oude man. Het tweede deel, inaequidens, is afgeleid van het Latijnse woord inaequaliter, wat 'ongelijk' betekent en de variatie in bladlengte en en bladvorm beschrijft.

In Europa is bezemkruiskruid al tijden lang aanwezig. De plant is onbedoeld meegevoerd met woltransporten uit zuidelijk Afrika en diens voorkomen hangt perfect samen met een vijftal Europese centra voor het verwerken van wol. De eerste waarneming in 1895 was nabij een Duitse wolfabriek in Hannover-Döhren en ietwat later bij de zeehaven van Bremen volgde de tweede. De eerste beschrijving van bezemkruiskruid in Nederland stamt uit 1939 in Tilburg in de nabijheid van een wolfabriek die daar tot 1953 in productie is geweest. Vanaf 1942 werd er af en toe een exemplaar gevonden aan de oevers van de Maas, maar in de jaren daarna steeg het aantal de waarnemingen dramatisch.

In Nederland is hij intussen over het hele land verspreid. Ook rondom de Waddenzee duikt hij af en toe al op en dat betekent dat hij zijn meest noordelijke verspreiding in ons land heeft bereikt. Diverse waarnemingen komen uit Harlingen, Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland.

We hebben al eerder wat familieleden van het bezemkruiskruid besproken, zoals duinkruiskruid, jacobskruiskruid, klein kruiskruid en zilverkruiskruid. Ook deze variant is giftig als gevolg van de aanwezigheid van een pyrrolizidine-alkaloïde. Dit is een toxine, die de lever van mens en dier aantast. Afblijven dus is het devies.

Virginische roos

Virginische roos (Rosa virginiana) wordt, soms met enig liefkozen en soms met enige ergernis, de beste all-rounder onder de wilde rozensoorten genoemd. Deze rozensoort is een houtige overblijvende struik die inheems is in oostelijke delen van Noord-Amerika, waar hij gevonden kan worden vanaf Newfoundland (Canada) tot aan Louisiana (USA). De Virginische roos is een bladverliezende, woekerende struik die tot 1,5 meter hoog kan worden. De takken zijn bedekt met haakvormige stekels.
[Foto:Wilde planten op Texel]
Hij bloeit de hele zomer met prachtige roze bloemen, terwijl hij in de nazomer en herfst ook kleurrijk zal zijn doordat de bladeren wekenlang van geel, via oranje, paars, purper naar bruin verkleuren. De helderrode bessen zijn klein (1,5 centimeter in doorsnede) en rond. De bessen zijn smakelijk en eetbaar, maar toch moet je opletten omdat er een laag haartjes om de zaadjes zit nét onder het vruchtvlees van het fruit. Deze haartjes kunnen irritatie in je mond en slokdarm veroorzaken als je de bessen consumeert.

De bessen zijn wel een goede bron van meervoudig onverzadigde vetzuren, iets wat ongewoon is voor een bes. Daarmee lijkt hij dus meer op een olijf dan op zijn broertjes.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Rosa, lijkt eenvoudig maar is het niet. Het woord komt via enkele tussenstappen uit het Grieks, waar Rhodon ook al 'roos' betekende. Taalkundigen geloven dat het woord uiteindelijk terug te voeren is tot een uitgestorven taal (het Proto-Indo-Europees) waar het woord wrdho 'doorn' of 'stekel' heeft betekend. Het tweede deel, virginiana, is afkomstig uit het Latijn, waar het '(uit) Virginia' betekent.

Men denkt dat Virginische rozen op de Britse eilanden aan tuinen zijn ontsnapt en zich met genoegen wisten te vestigen in allerlei duinlandschappen. In ons land heeft men de Virginische roos ooit dezelfde functie gegeven als de rimpelroos: hij had tot doel het zand vast te houden om verstuiving tegen te gaan. Men was even vergeten dat daarvoor ook inheemse soorten geschikt waren, maar het is nu veel te laat om die foute inschatting nog daadkrachtig tegen op te treden.

Op de Waddeneilanden is Virginische roos aan een duidelijke opmars bezig. Op Texel heeft deze roos al op een tiental plekken zijn wortels geplaatst. In de Texelse Geul trof men recent een grote hoeveelheid plaatsen aan waar deze exoot uitbundig groeit. Dat wordt dus een strijd tussen de exotische rimpelroos en de even exotische Virginische roos. Het inheemse duinroosje wordt door deze strijd der invasieven steeds verder in de verdediging gedrongen.

Visdraad (of Apenhaar)

Visdraad (Chaetomorpha linum) wordt ook wel apenhaar genoemd. Dat is alleen waar als apen groen haar hebben, want visdraad is een wier. Visdraad ziet er uit als een kluwen helder- tot donkergroen nylon vislijn en doet dan denken aan aangespoeld afval. Niet direct nonchalante vissers de schuld geven, want de naam voor dit zeewier is perfect gevonden.

Dit wier is inheems in Noordwest-Europa, maar is intussen ook al in Australische wateren aangetroffen. Onderzoek in India – ook daar leeft het visdraad al naar volle tevredenheid – toonde aan dat het wier een natuurlijke anti-oxidant is en heeft het een antibacteriele werking. In de Waddenzee komt het veelvuldig voor.
Een draad bestaat uit een rij cellen (filamenten), die zo groot zijn, dat ze met het blote oog te zien zijn. Die filamenten zijn onvertakt en gewoonlijk tussen de 5 en 30 centimeter lang. Dit delicate wier kan zonder vaste ondergrond door blijven groeien en is daardoor free floating, het drijft met de zeestroming en de getijden mee. Visdraad leeft in ondiep, beschut water. Het wordt vooral aangetroffen op droogvallende zand- of slikplaten of tussen andere wieren. Vooral in de zomer liggen op het wad vaak grote kluwens visdraad, die beschutting bieden aan kleine vlokreeftjes, strandkrabben en wadslakjes.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Chaetomorpha, is een combinatiewoord uit het Grieks, waar khaite 'lang haar' betekende plus morphe, dat '(uiterlijke) vorm' betekende. Samen is dat dus 'lijkt op lang haar'. Het tweede deel, linum, betekent uiteraard 'lijn' in het Latijn.

Visdraad is eetbaar, maar wordt door vele planteneters niet lekker gevonden. Maar voor de mens geeft visdraad een unieke smaakbeleving. Door de bijzondere structuur van deze zeegroente knarst het heerlijk tussen de tanden. Rauw past het heerlijk in een salade, combineert fantastisch bij vis en schelpdieren en is bovendien zeer decoratief als garnering. Bij de zeer gespecialiseerde groentegroothandel is visdraad tegenwoordig te bestellen. Zie bijvoorbeeld hier.

Dit wier wordt veel gebruikt in aquaria omdat het heel goed is om nitraten uit het water te zuiveren, de pH-waarde te reguleren en nog wat details die aquariumhouders zeer interessant vinden, maar ik niet.

Zilt Torkruid

Zilt torkruid (Oenanthe lachenalii) is een bewoner van natte ondergronden. Ze groeien tot een behoorlijke hoogte en zijn vrijwel onbehaard. De bladeren zijn spatelvormig en zilt torkruid bloeit van juni tot september met witte bloemen, waarvan de kroonbladen iets ongelijk zijn. De helmknoppen hebben een helderroze kleur. De bloeiwijze is een scherm met zeven tot dertien stralen. Zilt torkruid houdt van een brak tot ziltig milieu. Buitendijks groeit het aan de rand van kwelders op plaatsen waar zoet water toevloeit en aan de voet van duintjes of in vochtige duinvalleien.
Zilt torkruid komt voor in Zuid- en West-Europa. Ook aan de overkant van de Middellandse Zee treft men dit plantje aan aan de voet van het Atlasgebergte. In Nederland is het vrij zeldzaam aan het worden in het Zeeuwse Deltagebied, maar aan de kuststroken ten noorden van Callantsoog komt zij nog algemeen voor. Aan de getemde kusten van het IJsselmeer heeft zilt torkruid het maar lastig en lijkt daar zienderogen achteruit te gaan. Op de Waddeneilanden komt het in ieder geval voor op Texel, Terschelling en Ameland. Boven Harlingen verzilt de grond als gevolg van zout water die onder de dijk doorsijpelt en op de Hoarnestreek kan zilt torkruid dan ook aangetroffen worden.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Oenanthe, is weer eens een combinatiewoord uit het Grieks: oinos is ‘wijn’ en anthos is ‘bloem’. Samen beschrijft het de wat wijnachtige geur van de planten binnen deze familie. Het tweede deel, lachenalii, vernoemt de Zwitserse professor in de plantkunde Werner de la Chenal (1763-1800).

Zoals veel van zijn familieleden is ook zilt torkruid giftig als gevolg van de aanwezigheid van oenanthotoxine. Dat gif tast al snel het centrale zenuwstelsel aan en dat levert een aantasting van de zenuwen van het gezicht en lichaamsuiteinden op. Het lastige is dat veel van die soorten op een selderij lijken en het is dus een bijzonder slecht idee om je te vergissen. Dat sommige mensen de natuur intrekken om gezellig wat kruiden te plukken kan daardoor soms helemaal verkeerd aflopen.

Toch is de natuur niet voor één gat te vangen en een oosters broertje van zilt torkruid, Chinese selderij (Oenanthe javanica), is wel degelijk eetbaar. Deze plant wordt in diverse Aziatische landen en zelfs in Italië gekweekt. De jonge scheuten zijn in die landen populair als groente.

Brem

De brem (Cytisus scoparius) komt in heel Europa in het wild voor. Buiten Europa is hij echter een stuk minder welkom en in landen als Amerika en Australië zitten de overheden behoorlijk met hem in de maag. Hij lijkt de inheemse flora daar te verdringen en bemoeilijkt de houtkap.

Het eerste deel van zijn wetenschappelijke naam, Cytisus, komt van het Griekse woord kutisus (κύτισος), waarmee een soort klaver werd aangeduid. Nu is de brem natuurlijk geen klaver, maar een klaver (Trifolium) heeft net als de brem drie blaadjes. Het tweede deel, scoparius, is gelukkig wat eenvoudiger te verklaren en komt van het Latijnse woord scopoe dat ‘bezem’ betekent. Van oudsher worden van bremtwijgen bezems gemaakt en in Engelstalige landen heet de plant dan ook (Scottish) broom.
De giftigheid van de brem is voornamelijk het gevolg van de quinolizidine alkaloïde met de naam sparteïne (ook wel lupinidine genoemd), dat het hart, de bloedsomloop en de darmwerking stimuleert. Het kan daardoor ook fungeren als middel dat het ritmisch kloppen van een hart kan herstellen bij een hartritmestoornis. De uiterlijke gevolgen van de vergiftiging zijn misselijkheid, overgeven, opwinding, spierzwakte en stuiptrekkingen. De dood is zelfs niet uit te sluiten doordat er een fatale storing in de bloedsomloop kan optreden. Toch werd het vroeger wel aanbevolen als remedie tegen kinkhoest en astma.

Ook bevat de brem het alkaloïde cytisine dat chemisch ongeveer gelijk is aan nicotine. Het is natuurlijk niet aan te bevelen om de brem te gaan roken, maar deze cytisine wordt in sommige Oost-Europese landen al sinds jaar en dag gebruikt als middel om van een rookverslaving af te komen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat cytisine een agonist van de nicotine-receptoren in de hersenen is. Een agonist is een stof is die een receptor activeert. Vroeger werd de cytosine ook ingezet als middel tegen luizen, maar het grote probleem bleek dat de concentratie werkzame stof nogal onberekenbaar was en daardoor bleek het middel soms erger dan de kwaal. De cytisine werd via de huid in het lichaam opgenomen en daardoor konden vervelende reacties ontstaan.

De brem komt op alle Waddeneilanden voor in bosschages waar ook de rozebottel een plekje heeft gevonden. In november 2015 stonden enkele exemplaren op Vlieland en Texel door het warme weer opnieuw in bloei.

Vanaf 1154 tot 1399 heersten in Engeland de Plantagenets als koninklijke familie. Deze familie gebruikte brem als embleem. In het Latijn werd de brem ‘planta genista’ genoemd en de familie vernoemde zich dus naar de brem.

Italiaanse aronskelk

De Italiaanse aronskelk (Arum italicum) is het Mediterrane broertje van de inheemse gevlekte aronskelk (Arum maculatum). De Italiaanse aronskelk is hier al in de zeventiende eeuw gearriveerd en staat in Friesland bekend als stinzeplant. Dat zijn planten die ooit bedoeld waren om oude landgoederen aantrekkelijker te maken. De stinzeplanten duiken ook nog steeds op in tuinen waar weinig veranderingen plaatsvinden, zoals oude boerenhoeven, pastorietuinen en aanverwante milieus zoals kerkhoven, stadswallen en slotheuvels.

De Italiaanse aronskelk is al vroeg vanuit die milieus ontsnapt, vervolgens verwilderd en ze worden nu als ingeburgerd en inheems beschouwd. Toch is de Italiaanse aronskelk geen algemene verschijning en in het Waddengebied is deze soort alleen op Texel aangetroffen. Daar tref je hem aan in de meeste windsingels en bosjes.
[Foto: www.jparkers.co.uk]
De oorsprong van het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Arum, is vaag. Het woord zou, volgens sommige deskundigen, uit het Grieks stammen, waarbij Aron de naam voor een giftige plant zou zijn. Een veel betere verklaring is dat het Griekse woord Aron weer geleend is van het Hebreeuwse woord Jaron en dat betekent ‘een pijl of speer’ en dat is een duidelijke verwijzing naar de lansachtige kolf (de spadix) van de aronskelken. Tegelijkertijd is het dan een verbastering van het Griekse woord akon dat ook al pijl betekent. In Engelstalige landen wordt die spadix vergeleken met de staf van de Hogepriester Aaron, maar dat kan ook een geval van wensdenken zijn. Het tweede deel, italicum, betekent uiteraard '(uit) Italië'.

Het meest opvallende verschil tussen de Italiaanse aronskelk en de gevlekte aronskelk is dat de eerste 'gemarmerde' bladeren heeft met een geelwitte tint langs de nerven, terwijl de bladeren van de tweede soms bruin- en zwartgevlekt zijn.

Door de vorm van de spadix werd de gevlekte aronkelk soms als een lustverhoger, ofwel een afrodisiaca, gezien en dat was gezien zijn giftigheid nu niet echt een goed idee. Alle delen van de gevlekte aronskelk bevatten kristallen van calciumoxalaat, oplosbare oxalaten en cyanoforische glycociden. De gevolgen van inname zijn een gevoel van branderigheid en zwellen van de lippen, mond, tong en keel. Ook krijg je last van maagpijnen, krampen en duizeligheid door het eten van de bessen. Alle delen van de plant kunnen allergische reacties opwekken.

De knol van de gevlekte aronskelk kan behoorlijk omvangrijk worden en bevat veel zetmeel, dat – mits goed geroosterd en gemalen – in het verleden als voedsel gebruikt werd. Er werd in Engeland zelfs een drank van gebrouwen voordat thee en koffie waren geïntroduceerd. Ook werd van dat zetmeel een stijfsel geproduceerd waarmee de bekende kragen in de tijd van Elizabeth I (1533-1603) werden verstevigd en waar het ook een Engelse bijnaam aan te danken heeft: starchwort betekent stijfselwortel. Voor de wasvrouwen, die met dit stijfsel aan de slag moesten, was het beslist geen pretje omdat hun handen het door de giftigheid van de plant voortdurend moesten bekopen met pijnlijke blaren en kloven. Schoonheid had toen ook al zijn prijs. Al hoefden de rijkere landgenoten die prijs zelf niet te betalen.

Zeemelkdistel

De zeemelkdistel (Sonchus arvensis maritimus) is een ondersoort van de akkerdistel (Sonchus arvensis arvensis) die zich heeft aangepast aan veel voedselarmere omstandigheden. De akkerdistel is een plant van gematigde streken en komt daardoor in Nederland algemeen voor. Deze variant komt voor in oeverruigten, langs rivieren en meren, zeearmen en aan de rand van strandvlakten. Zijn zilte broertje kan aangetroffen worden op plekken waar nauwelijks voedsel te vinden is, zoals op de zeereep en duinen. Zijn uitgebreide wortelstelsel reikt dan ook een stuk dieper. Het resultaat is dat de zeemelkdistel een paar jaar langer nodig heeft dan de akkerdistel om tot volwassenheid uit te groeien. De planten sterven af in de winter, maar de wortelstok blijft leven en loopt het volgende jaar weer uit. Uiterlijk is er nauwelijks verschil tussen beide variëteiten te bekennen, maar de bladeren van de zeemelkdistel zijn iets meer ingetand.
Beide ondersoorten bloeien met helgele bloemen die aan die van de paardenbloem doen denken, maar dat is dus niet het geval. De zeemelkdistel kan tot een meter hoog worden en bloeit de hele zomer tot het einde van de herfst. Daarna verspreidt de zeemelkdistel veel pluizige zaden die met de wind worden meegevoerd.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Sonchus, is van Griekse oorsprong want σογκος (sogkos), wat 'distel(achtig)' betekent. Het tweede deel, arvensis, is Latijns en arvus betekent 'geploegd (veld)' of 'gecultiveerd (veld)'. Met andere woorden: deze soort tref je vooral aan op akkers want daar is de grond verstoord. Het derde deel, maritimus, is uiteraard van het Latijnse woord mare afgeleid, dat 'zee' betekent.

De zeemelkdistel is op alle Waddeneilanden aan te treffen. Hij kan bewonderd worden door liefhebbers van die unieke natuur, maar ook op je bord kan de zeemelkdistel een plekje krijgen. Jonge bladeren kunnen rauw (als salade) of gekookt (als spinazie) worden aangewend. De bladeren hebben een ietwat bittere smaak die echter verfrissend werkt. Deze bladeren zijn rijk aan vitamine C. Vergeet niet om de kleine stekels – het is tenslotte een distel – van de bladeren te verwijderen.

Beperkt wetenschappelijk onderzoek lijkt aan te tonen dat de zeemelkdistel zelfs zoveel flavonoïden bevat dat het zelfs antibacteriële effecten bezit.

Een tip: de wortel van de akkerdistel werd vroeger geroosterd en gebruikt als vervanger van koffie in tijden van tegenspoed. Met andere woorden: een potentieel gratis variant van de Bambukoffie van die man die zich vroeger dokter Vogel noemde, maar nooit dokter is geweest.

Zwartmoeskervel

Zwartmoeskervel (Smyrnium olusatrum) is een zeldzame verschijning en men wil u graag doen geloven dat hij alleen maar op Texel voorkomt. Die suggestie is niet helemaal waar omdat hij ook wordt aangetroffen in de duinen bij Den Helder en op Terschelling. Laten we daarom een compromis sluiten en zeggen dat hij voornamelijk in het waddengebied voorkomt.

De zwartmoeskervel een lid van de schermbloemenfamilie (Umbelliferae) en komt oorspronkelijk voor rondom de Middellandse Zee en kwam hij slechts sporadisch in onze contreien voor.
Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Smyrnium, verklaart de geur van myrre die de plant uitscheidt. Het Griekse woord Σμυρνιον is namelijk verwant aan σμνρνά (omnrna) dat ‘mirre’ betekent. Het tweede deel, olusatrum, is de naam die de Romeinse geleerde Plinius gaf aan een kruid: (h)olus-ater. Het Latijnse woord holus betekent ‘kruid’ en ater was ‘zwart’ of ‘donker’. Met andere woorden het was een kruid met zwarte zaden.

In de Engelse taal is deze plant bekend als horse parsley ('paardenpeterselie') en dat zegt direct iets over zijn gebruik in vroegere tijden. Het werd zowel als voeder voor paarden gebruikt en het was een vervanging van peterselie. Zwartmoeskervel is een zogenaamde vergeten groente met een smaak die het midden houdt tussen selderij en peterselie. Ooit werd het in vele gerechten toegepast, maar is in de vergetelheid geraakt en is nu voornamelijk vervangen door selderij.

Uiteraard werd zwartmoeskervel ook gebruikt als medicinaal kruid. Hoewel het kruid tegenwoordig weinig meer wordt toegepast werd zwartmoeskervel vroeger gebruikt om de spijsvertering te bevorderen. De Britse botanist Parkinson adviseert ons al in het jaar 1640 dat, wanneer zwartmoeskervel gedurende de vestenperiode (het tijdvak voor Pasen) wordt gegeten, alle onreinheden uit de maag worden verwijderd. Nicolas Culpeper (1616-1654), een andere herbalist, meent dat het zaad van van het kruid helpt tegen winderigheid en een koude maag. In vroegere kloostertuinen was het een veelvoorkomend kruid. Weet je ergens een oude locatie waar ooit een klooster heeft gestaan, dan zul je ook vaak verwilderde zwartmoeskervels aan kunnen treffen.

Alle delen van de plant waren eetbaar, maar in de negentiende eeuw was deze opmerkelijke plant bijna helemaal vergeten. Tegenwoordig wordt deze oeroude eetbare plant slechts verbouwd in enkele tuinen van oude families, maar ook in tuinen van mensen die in direct contact staan met de natuur.

Maar ik kan u hier en nu voorspellen dat zwartmoeskervel aan het begin van een zogenaamde revival staat en dat we binnenkort allemaal weer dit kruid gaan toepassen in allerlei gerechten. Misschien gaan sommigen onder u wel denken dat het een superfood is.

Gele hoornpapaver

De gele hoornpapaver (Glaucium flavum) is een kustbewoner, die in ons land inheems is, maar de soort leeft hier niet echt van harte. Het is dus een zeldzaamheid dat u een exemplaar in Nederland zult aantreffen. Zijn domein strekt zich uit vanaf de kusten van de Middellandse Zee en langs West-Europese kusten. Tot aan de Engelse zuidkust is de gele hoornpapaver vrij algemeen, maar noordelijker verwordt hij bijna tot een dwaalgast. Men vermoedt dat de zaden via de zeestroming worden meegevoerd en dat de plant vervolgens opslaat op het vloedmerk aan de duinvoet.

De gele hoornpapaver dankt zijn naam aan de peulvormige zaden, een kromme hauw die ook bij peulvruchten in gebruik is. Deze decimeterslange hauw eindigt in een haakvormige top. Dit lid van de papaverfamilie is een zomerbloeier met grijsgroenige bladeren en bloeit met gele bloemen.
Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Glaucium, is afkomstig van het Griekse woord γλαυκος ofwel glaukos, dat 'zeegroen' betekent en de kleur van de bladeren beschrijft. Het tweede deel, flavum, is ook al een kleur. Het is het equivalent van het Griekse ξανθος ofwel xanthos dat 'geel' betekent en dus de kleur van de bloemen aanduidt.

Zoals ik al zei is de gele hoornpapaver zeer zeldzaam in onze contreien en hoe noordelijker we gaan kijken, hoe zeldzamer de soort wordt. Vanuit het Waddengebied zijn de laatste paar jaar enkele waarnemingen gemeld: op Texel, op Terschelling, bij Harlingen en op Schiermonnikoog kun je stil van zijn schoonheid genieten, terwijl de zeewind heerlijk de zorgen uit je verstofte hoofd waait.

Dat de gele hoornpapaver tot de gevreesde papaverfamilie behoort betekent direct ook dat de soort in het bezit is van een potente alkaloïde met de naam glaucine. Aan dit stofje is wat wetenschappelijk onderzoek gewijd en men heeft ontdekt dat het de bronchiën in je longen kan verwijden. Bovendien heeft het een ontstekingsremmend effect. De gecombineerde effecten hebben er toe geleid dat men het in enkele landen in hoestdrankjes heeft opgenomen als vervanger van codeine. Gemakshalve is men vervolgens maar vergeten dat glaucine enkele minder leuke bijwerkingen heeft, zoals een verdovend effect, een gevoel van diepe vermoeidheid, lamlendigheid, misselijkheid en overgeven, maar het gebruik leidt ook tot hallucinaties. Het zal de lezer niet verbazen dat sommige ietwat avontuurlijk ingestelde mensen geprobeerd hebben of je het ook voor die laatste werking recreatief kunt toepassen.

Overigens heeft de gele hoornpapaver een exotisch broertje, de rode hoornpapaver (Glaucium corniculatum) en die heeft – niet zo verwonderlijk – rode bloemen. De wetenschappelijke soortnaam, corniculatum, is afgeleid van het Latijnse woord cornu dat 'hoorn' betekent. Deze soort wordt hier als zwerver gezien en wordt heel af en toe aangetroffen.

Behaarde struweelroos

De behaarde struweelroos (Rosa caesia) is in ons land een zeer zeldzame verschijning. Het is een broertje van de meer bekende rimpelroos (of rozenbottel). De behaarde struweelroos komt voornamelijk voor in delen van Zuid-, Midden- en Noord-Europa, maar vrijwel niet in de lage landen van West-Europa. Daar is de biotoop niet geschikt voor deze plant. Zuid-Limburg is de enige plaats van ons land waar vindplaatsen grenzen aan zijn natuurlijk verspreidingsgebied.

Deze struik heeft rechtopstaande takken die tot twee meter hoog kunnen groeien. In de zomermaanden bloeit deze roosachtige met lichtroze tot dieproze bloemen. De deelblaadjes zijn aan de bovenkant zeer losjes kortharig en aan de onderkant op het ganse oppervlak dicht ruwharig tot wollig behaard. De bladeren zijn klierloos en hebben vooral aan de onderkant een blauwgroene kleur. De bladeren hebben brede steunblaadjes. De behaarde struweelroos heeft een gedrongen groei met dicht vertakte jonge stammen die vaak rood zijn aan de zonnekant.
Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Rosa, lijkt eenvoudig maar is het niet. Het woord komt via enkele tussenstappen uit het Grieks, waar Rhodon ook al 'roos' betekende. Taalkundigen geloven dat het woord uiteindelijk terug te voeren is tot een uitgestorven taal (het Proto-Indo-Europees) waar het woord wrdho 'doorn' of 'stekel' heeft betekend. Het tweede deel, caesia, is van Latijnse herkomst, waar caesi, 'blauw-grijs' betekende. Ook het metaal Cesium (atoomnummer 55, symbool Cs) heeft dezelfde taalkundige bron omdat het karakteristieke lijnen heeft in het blauwe deel van het spectrum.

De soort komt voor op kalkrijke, al dan niet stenige bodems en zal vaak worden aangetroffen in bosranden, bergweiden en hagen. Ook oude kalkrijke duinen blijken een geschikte plaats te zijn voor de behaarde struweelroos om zijn wortels in de bodem te laten groeien.

Op Texel zijn enkele waarnemingen van de behaarde struweelroos gedaan als struweelvormende pionier en dat is toch wel een speciale vondst. Aan de overkant van het Marsdiep is de behaarde struweelroos ook aangetroffen in het Noord-Hollands Duinreservaat, een 5300 hectare groot bos- en duingebied tussen Wijk aan Zee en Bergen. Ook op het nabijgelegen Waddeneiland Terschelling heeft men de behaarde struweelroos enkele keren mogen aanschouwen.

Dat de behaarde struweelroos zich zo thuisvoelt op de Waddeneilanden is overigens niet zo verwonderlijk. Waddeneilanden hebben door de specifieke ligging en opbouw vaak speciale microklimaten, die zelfs per duinpan kunnen verschillen. Die microklimaten zorgen er mede voor dat er ook unieke planten kunnen groeien en bloeien die je nergens anders zult aantreffen.

Zeealant

De zeealant (Inula crithmoides) komt in Europa voor aan de kusten van het Middellandse Zeegebied, aan de Atlantische kust van Spanje en Portugal tot in Normandië in Frankrijk en aan de kusten van de Britse Eilanden (Zuid- en Oost-Ierland, Zuidwest-Schotland, Wales, Zuid- en Oost-Engeland).

Zeealant is een makkelijk te herkennen gele composiet. Een volgroeide bloeiende plant heeft een tot een meter hoog reikende rechtopgaande stengel, vlezige bladen en aantrekkelijke gele bloemen. Het domein van de zeealant is de overgang van zoute naar zoete ondergronden. Zeealant komt daardoor op uiteenlopende standplaatsen voor: rotsen en kliffen, vloedmerken op hoge kwelders en duinvoeten op de overgang van zout naar zoet.
Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Inula, heeft de taalgeleerden voor heel wat hoofdbrekens gezorgd. De meest aanvaarde theorie is dat de naam van dit geslacht afstamt van het Griekse woord helenion, wat zoiets betekent als 'door Helena (gezaaid of verspreid)'. Het tweede deel, crithmoides, betekent 'lijkend op gerst', want crithmum is 'gerst' in het Grieks en verklaart het feit dat de zaden van zeealant op die van gerst lijken.

In de oudheid werd de wortel van de zeealant voor allerlei kwaaltjes toegepast. Het zou de spijsvertering weer op orde kunnen brengen en zou voor een vrolijk gemoed zorgen. De plant werd in vele kloostertuinen en kruidentuinen aangeplant als een medicinale plant of keukenkruid. De wortel werd zelfs met suiker bedekt en als een soort lolly aan kinderen gegeven. Natuurlijk is het gebruik van zeealant voor medicinale doeleinden door de komst van moderne medicijnen in onbruik geraakt.

De belangrijkste inhoudsstof van die wortel is inuline. De plant zet die inuline af als een soort voedselvoorraad om de winter door te komen. Bovendien voorkomt die inuline bevriezing van het wortelstelsel. Inuline heeft zelf geen zoete smaak, maar de afbraakproducten, fructo-oligosacchariden genoemd, smaken toch wel ietwat zoetig.

Door de voortdurende opwarming van de aarde verschijnen exemplaren van de zeealant steeds noordelijker. In 2006 werd de eerste waarneming in Nederland gedaan op de strandvlakte van de Kwade Hoek op het Zeeuwse Goeree. Daarna volgden de Waddeneilanden Griend en Texel. De vierde vondst van de soort in Nederland en tevens de meest noordoostelijke ooit werd in 2015 gevonden nabij het Willemsduin op Schiermonnikoog.

Rode ogentroost

De rode ogentroost (Euphrasia odontotes) is een halfparasiet, die wel bladgroen bezit, maar ook met zijn zuigwortels water en zouten aan de wortels van kruiden en grassen onttrekt. Het is een in Nederland zeer zeldzame beschermde eenjarige plant. De rode ogentroost heeft violette buisvormige bloemen met een gele keelvlek en paarsige aderen in de boven- en onderlip.
[Foto: Wilde planten op Texel]
Het eerste deel van zijn wetenschappelijke naam, Euphrasia, vernoemt één van de Griekse Gratiën. Dat waren zusjes en dochters van Zeus met de namen Euphrosyne (‘blijheid’), Aglaea (‘glans’) en Thalia (‘bloei’). De naam Euphrosyne komt weer van het oudere euphrosynos dat zoiets als ’blijdschap’ betekende. Het tweede deel, odontites, heeft te maken met tanden (het Griekse woord οδουτο betekent 'tand' en het verwijst naar het gebruik van de rode ogentroost bij tandontstekingen.

De stengels van de bloeiende ogentroosten zouden ontstekingsremmende en bacterieremmende, samentrekkende en verzachtende stoffen bevatten. Die stoffen zouden vooral werkzaam zijn op de tere huid rond de ogen en de slijmvliezen. Daarom werd de plant al vanaf de Middeleeuwen door lichtgelovige mensen gebruikt voor kompressen en als oogwater bij geïrriteerde en branderige ogen.

Dat juist in de duistere 14de eeuw de rode ogentroost plots in de medische schijnwerpers kwam had te maken met de zogenaamde signatuurleer. Volgens dat bijgeloof dacht men dat bepaalde uiterlijke kenmerken van een plant, die leken op delen van het menselijk lichaam, aanwijzingen gaven dat ze voor de behandeling van klachten van precies dat deel gebruikt konden worden. De rode ogentroost had paarsige aderen op de bloembladeren en een afkooksel van de plant met rode wijn zou tandpijn doen stoppen.

In de rode ogentroost worden in kleine hoeveelheden inderdaad enkele werkzame stoffen aangetroffen, zoals de iridoïde glycosiden aucuboside (aucubine) en ixoroside. Beiden werken in lichte mate ontstekingsremmend omdat ze bedoeld zijn als verdediging tegen vraatschade en plagen. Voor mensen smaken deze stoffen behoorlijk bitter.

Er zijn ondertussen wat wetenschappelijke onderzoeken verricht om te kijken of de rode ogentroost mogelijk toch werkzaam was bij tandproblemen. Uit niets bleek enige werkzaamheid en ga er dus maar van uit dat het volslagen nutteloos is als potentieel medicijn.

Zelf denk ik dat een prachtige plantje juist gebaat is bij een bewezen onwerkzaamheid. Nu kunnen we gelukkig genieten van een veld vol rode ogentroost op Texel zonder dat we de neiging hebben om de bloemen te plukken.

Paarse Morgenster

De meeste soorten van het geslacht morgenster bewonen de kusten van de Middellandse Zee. De weinige soorten die ons land hebben bereikt zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden door hun gele bloemen. Dat is beslist niet het geval met de paarse morgenster (Tragopogon porrifolius), die zich getooid heeft in het paarsblauw. Zoals de naam morgenster al aangeeft zijn de bloemen alleen vóór de middag open.

De morgenster groeit tot een hoogte van zo'n 120 centimeter. Zoals bij alle soorten morgenster het geval is, is zijn stengel kaal en doen de smalle bladeren aan gras denken. Wanneer je de stengel knakt zal er een melksap uitsijpelen.
[Foto: victoriadailyfoto.blogspot.com]
Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Tragopogon, is een combinatiewoord uit het Grieks, waar tragos (τραγος) een 'hij-geit' (ofwel 'bok') is en pogon (πογον) 'baard'. Samen verklaart het het rafelige beeld van de niet zo netjes samengegroeide bladeren. In Engeland noemt men de paarse morgenster zelfs goatsbeard. Het tweede deel, porrifolius, is ook al een combinatiewoord, maar nu uit het Latijn: porri stamt van purrom, dat 'prei' betekent en folium is 'blad'. De plant had dus bladeren zoals die van prei.

Ooit, heel lang geleden in tijden van schaarste, at men de wortels van de paarse morgenster als, nou ja, wortels. Hij werd in de 16de eeuw zelfs in een aantal landen in West-Europa cultuur gebracht, maar het gebruik verwaterde in de 18de eeuw toen hij voorbij werd gestreefd door de schorseneer. Toch zijn er bij gespecialiseerde zadenhandelaren nog enkele variëteiten te koop. Men claimt dat de wortels een beetje naar oesters smaken, waardoor geschaafde jonge wortels vaak over een salade gestrooid werden. Wat oudere wortels werden als bietjes of wortels gekookt.

Omdat de paarse morgenster hier wat geforceerd naartoe is gehaald, heeft hij nooit een vaste plek in onze flora kunnen verwerven. Ondertussen is hij zeldzaam geworden en kan hij zich slechts handhaven in de periferie van ons land. Hij kan nog gevonden worden aan de kusten, waar hij dapper stand houdt in zeekleigebieden. Vanaf Vlieland wordt af en toe een waarneming gemeld.

Ooit dacht men dat de paarse morgenster een positief effect had op de lever en de galblaas. Dat is best mogelijk, zo denken wetenschappers nu, maar dat is het gevolg van de anti-oxidanten die zich in de wortel verbergen. Gaan we die paarse morgenster nu weer verbouwen en zal er binnenkort weer een vergeten groente bij Albert Heijn worden geïntroduceerd? Welnee, in een sinaasappel zitten véél meer anti-oxidanten. Laat die zeldzame paarse morgenster gewoon genieten van de ochtendzon.

Hartgespan

Hartgespan (Leonurus cardiaca) is een zeldzaam lid van de grote Muntfamilie (Lamiaceae) met vermoedelijk Aziatische voorouders. Ooit was hartgespan befaamd om zijn geneeskrachtige werking en dat is dan ook de reden dat hij in een ver verleden via zuidelijk Europa uiteindelijk in onze contreien terecht is gekomen. Deze plantensoort heeft zelfs de oversteek naar het Amerikaanse continent gemaakt.

Hartgespan heeft een wat vierkante, vaak paarsig gekleurde stengel die bedekt is met kleine haartjes. De plant zal tot een hoogte van maximaal 100 centimeter kunnen uitgroeien. De bladeren zijn diep ingesneden, zijn aan de bovenzijde ietwat behaard, terwijl ze aan de onderzijde grijzig van kleur zijn. Hartgespan bloeit gedurende de maanden juli en augustus met kleine roze dicht opeen staande harige bloemen.
[Foto: Arthur Haines]
Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Leonurus, is een combinatiewoord van het Latijnse leon (‘leeuw’) en het Griekse oura (‘staart’). Samengevoegd betekent het dus ‘leeuwenstaart’ en het probeert de vorm van de plant te beschrijven. Dat die gelijkenis opmerkelijk is blijkt ook uit het feit dat hartgespan in Engelstalige landen ook wel lion's tail of lion's ear wordt genoemd. Het tweede deel, cardiaca, is uiteindelijk terug te voeren tot het Griekse kardia dat ‘hart’ betekent.

Vroedvrouwen gebruikten hartgespan om een aantal problemen op te lossen. Het werd gebruikt als een ontsmettende tonic om de baarmoeder te schonen zodat dodelijke infecties minder zouden voorkomen. Vandaar ook zijn officiële Engelse naam motherwort (‘moederwortel’). Ooit werd hartgespan ook ingezet bij hartritmestoornissen en spijsverteringsklachten. Bovendien werden aftreksels gebruikt bij de wondverzorging. Dat hartgespan ooit als geneeskrachtig kruid werd ingezet wil natuurlijk niet zeggen dat de veronderstelde werking ook echt bestond. Wetenschappelijk onderzoek heeft ondertussen echter uitgewezen dat hartgespan inderdaad een antibacteriele en ontstekingsremmende werking heeft. Bovendien is nu eveneens vastgesteld dat hartgespan rustgevende en bloeddrukverlagende eigenschappen heeft[1].

Hartgespan is, zoals al in de inleiding werd opgemerkt, een zeldzame verschijning. Oudere waarnemingen werden voornamelijk in steden en dorpen gedaan en dat zullen in de meeste gevallen wel afstammelingen van ontsnapte tuinplanten geweest zijn. De plant levert behoorlijk kiemkrachtig zaad en dat kan een verdere verspreiding eenvoudig verklaren. Zelfs op de meeste Waddeneilanden kan hartgespan af en toe worden aangetroffen en de reden daarvan is dat deze plant houdt van zeer stikstofrijke en vaak tevens kalkrijke grond. Maar mocht u hartgespan ooit aantreffen, laat hem dan met rust. De medicijnen van uw arts zijn namelijk veel beter gedoseerd.

[1] Wojtyniak et al: Leonurus cardiaca L. (motherwort): a review of its phytochemistry and pharmacology in Phytotherapy Research - 2013

Schijfkamille

Het areaal van de schijfkamille (Matricaria discoidea) was oorspronkelijk beperkt tot het noordelijke kuststreken van de Stille Oceaan: de plant leefde dus ooit aan de kusten van noordoost Azië en/of noordwestelijk Noord-Amerika. Het is namelijk niet helemaal duidelijk of hij in het verre verleden de oversteek van de koude Beringzee heeft gemaakt of dat hij al in het gebied groeide tot de zeewaterspiegel in de laatste ijstijd zodanig verlaagd was dat het simpelweg één enkel gebied was.

De bloemen zijn, zoals bij vele andere kamillesoorten ook het geval is, helder geel, maar bij de schijfkamille ontbreken de witte lintbloemen (ofwel diens stralenkrans). Hij zit bovendien boordevol etherische oliën waardoor hij sterk naar kamille ruikt. Tel dat samen op en je hebt een eenvoudig te herkennen plantensoort.
[Foto: Wilde Planten op Texel]
De schijfkamille is een laag blijvende dofgroen gekleurde plant van maximaal 30 centimeter hoog met een gedrongen bouw, taaie stengels en ‘veerdelige’ bladeren. De stengels zijn zo taai dat ze nauwelijks te lijden hebben van betreding of berijding. Ze veren vrijwel direct weer op. Die kwaliteit maakt het uiterst geschikt om als pioniersoort als eerste nieuwe gebieden te veroveren. Op wegen, trottoirs of parkeerplaatsen weet hij altijd een plekje tussen de stenen of bitumen te vinden.

Het zal geen verrassing zijn dat de schijfkamille op alle Waddeneilanden zult kunnen aantreffen. Druk door toeristen betreden wandelpaden en bereden fietspaden kan de schijfkamille er niet onder krijgen.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Matricaria, heeft een Latijnse oorsprong en daarin herken je misschien het woord matrix (‘baarmoeder’). Het betekent zoiets als ‘van de baarmoeder’ en verwijst naar de geneeskrachtige werking van het geslacht. Het tweede deel, discoidea, is Grieks en stamt af van diskos dat weer heeft geleid tot ‘discus’. Het beschrijft de vorm van de bloemen.

De schijfkamille is een echte kosmopoliet en komt in een groot deel van de gematigde delen van Europa voor. In Nederland verscheen de schijfkamille omstreeks 1900 voor het eerst, maar enkele jaren later was vrijwel het hele land gekoloniseerd.

De jonge bladeren van de schijfkamille zijn eetbaar en zijn wel eens gebruikt in salades (al kunnen ze te bitter worden op het moment dat de plant in bloei komt) en als kruidenthee. Zoals de meeste kamillesoorten worden er geneeskrachtige effecten aan de schijfkamille toegeschreven, waaronder als verlichting van maag- en darmproblemen, infecties en koorts. Ook zouden ze bloedarmoede na een bevalling kunnen tegengaan. Nuttig plantje dus.

Bitterling

De bitterling (Blackstonia perfoliata) behoort tot de gentiaanfamilie (Gentianaceae). Het is een eenjarige plant, die niet hoger reikt dan 50 centimeter. Hij bloeit van juni tot oktober met kleine, tere gele bloemen. De bloemen zijn hermafrodiet (ze hebben zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken) en bestuiven dus zichzelf.

Bitterling moet eigenlijk beschouwd worden als een serie ondersoorten, die samen en afzonderlijk voorkomen in de zuidwestelijke helft van Europa, wat delen van zuidwestelijk Azië en noordelijk Afrika. De in Nederland inheemse vorm staat bekend als de herfstbitterling (Blackstonia perfoliata serotina). Eigenlijk loopt zijn areaal tot Zuidwest-Frankrijk, maar in ons land heeft de bitterling een soort bruggenhoofd, die dus zo’n 400 kilometer noordelijker ligt dan zijn eigenlijke groeigebied. De tweede vorm, die soms in Nederland wordt aangetroffen is de zomerbitterling (Blackstonia perfoliata perfoliata), wiens areaal bijna tot Nederland reikt. In het verleden waren Midden-Engeland en Noordelijk België wel zijn meest noordelijke grenzen, maar ook hier heeft de voortdurende opwarming van de aarde gezorgd voor een verplaatsing van die ‘meest noordelijke grens’.
[Foto: Jeffdelonge]
Beide vormen, herfstbitterling en zomerbitterling, worden de laatste jaren zowel op Texel als op Schiermonnikoog aangetroffen. Ook hier blijkt dat de zogenaamde microklimaten in de duinvalleien zorgen voor unieke omstandigheden, waardoor bepaalde planten in staat zijn om ver ten noorden van hun oorspronkelijke groeigebied te overleven.

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Blackstonia, eert de Engelse apotheker en plantkundige John Blackstone (1712-1753). Het tweede deel, perfoliata, is een combinatie woord dat Latijnse oorsprong is: per is ‘door’ en folium is ‘blad’. Samen wordt dit '(steel) door het blad' en het verklaart de bouw van plant. Het derde deel, serotina, is afgeleid van het Latijnse sero, dat ‘laat’ betekent en verwijst naar de wat latere bloeiperiode van de herfstbitterling ten opzichte van de zomerbitterling.

In Engeland staat de bitterling bekend als yellow wort (‘geelwortel’) en daar produceerde men ooit een gele kleurstof uit die wortels.

De naam bitterling duidt natuurlijk op de bittere smaak van de plant en dus kon het niet uitblijven dat men vroeger de plant soms als medicatie probeerde te gebruiken voor maag- en darmproblemen. Wetenschappelijk onderzoek[1] heeft ondertussen uitgewezen dat de werkzame stoffen van de bitterling schimmelvorming tegengaan. Ik weet eigenlijk niet of je zoiets positief of negatief moet uitleggen: een fungicide is immers een gifstof voor schimmels. Omdat er verder maar bitter weinig onderzoek is verricht naar de bitterling kunnen er zich nog andere onbekende stofjes in huizen, die ongezond voor het menselijk organisme blijken te zijn. Afblijven dus is het devies. Geniet van deze unieke planten in het unieke Waddengebied.

[1] Van der Sluis et al: Gentiogenal, a conversion product of gentiopicrin (gentiopicroside) in Planta Medica - 1983

Zilte aardappel

Door de toenemende opwarming van de aarde wordt het probleem van verzilting van landbouwgronden steeds nijpender. De meeste voedselproducten groeien immers het best wanneer hun wortels heerlijk zoet water kunnen opnemen uit de bodem, maar zullen groeiproblemen gaan vertonen wanneer het grondwater verzilt. Ook in ons land verzilten door een toenemend neerslagtekort en een steeds grotere kweldruk de teeltgebieden van aardappelen.

Daarom is het een grote prestatie dat een Nederlandse aardappelkweker er in geslaagd is om een aardappelsoort te ontwikkelen die niet alleen in een zilt milieu kan overleven, maar zich ook goed kan ontwikkelen. Doordat de ‘Zilte Aardappel’ andere mineralen dan de 'reguliere' aardappel uit de bodem zal kunnen opnemen heeft deze soort een bijzonder goede smaak. In 2012 onderzochten ze 26 potentieel zouttolerante rassen, dit jaar is de eerste oogst van de 'Zilte Aardappel' en over niet al te lange tijd zal de ‘Zilte Aardappel’ in de schappen van de supermarkt te vinden zijn.

Zilt Proefbedrijf Tested on Texel in Den Burg heeft met de ‘Zilte Aardappel’ eind 2013 de Climate Adaptation Business Challenge gewonnen, een wedstrijd voor initiatieven van ondernemers die het beste inspelen op de wereldwijde klimaatverandering. Het project won een prijs van €25.000, die gebruikt zal worden om te onderzoeken hoe deze aardappel op grotere schaal kan worden verbouwd.

Het Zilt Proefbedrijf van dr. Arjen de Vos en Marc van Rijsselberghe werkt samen met aardappelkwekers Biemond uit Eenrum en Fobek uit Sint Annaparochie. Samen streeft men er naar om over een aantal jaren een perfecte zouttolerante aardappel af te leveren. Het liefst ontwikkelen de onderzoekers verschillende rassen, die geschikt zullen zijn voor verschillende gehaltes aan zout in de grond. Hiermee wordt uiteraard geen halt toegeroepen aan de verdergaande verzilting van landbouwgrond door klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel, maar betekent wel degelijk nieuwe mogelijkheden in een veranderende wereld.

"Verzilting is wereldwijd een grote bedreiging voor onze voedselproductie. Als het ons lukt om zilte aardappelen te ontwikkelen die op verzilte grond gemakkelijk uit de voeten kunnen, dan buigen we deze bedreiging om in een enorme kans. Miljoenen mensen over de hele wereld eten immers dagelijks aardappelen", zo verklaart Marc van Rijsselberghe.

Meer informatie is hier te vinden.

Kopergroenbekerzwam

De kopergroenbekerzwam is een zeldzame verschijning, maar de laatste tijd zijn er toch met enige regelmaat waarnemingen uit het waddengebied: van Texel, Vlieland en Terschelling zijn meldingen gekomen van de twee bestaande soorten.

Deze twee soorten, de gewone kopergroenbekerzwam (Chlorociboria aeruginosa) en de grootsporige kopergroenbekerzwam (Chlorociboria aeruginascens), verschillen onderling maar zo weinig dat er een microscoop aan te pas dient te komen om uitsluitsel te geven om welke soort het precies gaat. Daarom heeft men maar besloten om zich niet al te druk te maken en gewoon opgetogen te zijn als men een exemplaar aantreft.Het is een superklein zwammetje met een hoeddiameter van niet meer dan 0,5 centimeter.
[Foto: Jimm]
Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Chlorociboria, is een combinatiewoord uit het Grieks, waarbij chloro afgeleid is van khloros, dat lichtgroen of geelgroen betekent en ciboria afgeleid is van kibōrion, dat ooit een (metalen) drinkbeker betekend heeft. Het tweede deel van de gewone kopergroenbekerzwam, aeruginosa, komt van het Latijnse woord aeruginosus, dat roestig betekent in de zin van koperoxidatie dat een prachtige kopergroene kleur opelevert. Het tweede deel van de grootsporige kopergroenbekerzwam, aeruginascens, is verwant aan de voorgaande verklaring, komt dus ook uit het Latijn en betekent ‘roestig worden’.

De naam kopergroenbekerzwam is uitermate goed gekozen omdat het zwammetje de vorm van een minuscuul bekertje heeft en een prachtige kopergroene kleur heeft. Je zou dus denken dat deze paddenstoelen bijzonder opvallend zijn, maar ze zijn zo klein dat ze toch snel over het hoofd gezien worden.

Die kopergroene kleur heeft de zwam te danken aan een pigment met de naam xylindein. Omdat de zwam ook het onderliggende hout ‘infecteert’ zal dat ook de kenmerkende kopergroene kleur krijgen en dat werd in Engeland ooit gebruikt voor het inleggen van bepaalde soorten houtsnijwerk. Nu niet meer. Ook dat is het gevolg van de zeldzaamheid van de kopergroenbekerzwammetjes.